บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

‎การเดินเล่นในทะเลน้ําลึก: ปลานี้ ‘เดิน’ บนพื้นมหาสมุทร‎

การเดินเล่นในทะเลน้ําลึก: ปลานี้ 'เดิน' บนพื้นมหาสมุทร‎

‎แทนที่จะว่ายน้ําเหมือนปลาชนิดอื่น ๆ แต่ปลาทะเลโรบินจะ “เดิน” เป็นโหมดการขนส่งทั่วไป‎‎ ‎‎(เครดิตภาพ: หุบเขาน้ําลึก 2012 การเดินทาง/NOAA-OER/BOEM)‎‎ พบกับปลาทะเลโรบิน (Robin) ปลาทะเลน้ําลึกที่สามารถเดินข้ามพื้นมหาสมุทรได้‎ ‎โรบินทะเลหรือ ‎‎Triglidae‎‎ ดูไม่เหมือนชื่อนกของพวกเขานอกเหนือจากการมีสีส้ม...

Continue reading...